top of page

Tính năng biến đổi

Khám phá các chức năng cốt lõi của ứng dụng Golf Caddies đang thay đổi trò chơi cho các câu lạc bộ golf. Ứng dụng của chúng tôi cung cấp dịch vụ đặt caddy trực tiếp, hệ thống phản hồi thời gian thực, phân tích hiệu suất toàn diện, và quy trình tuyển dụng được tối ưu hóa cho cả caddies và golfers. Đây là một bộ công cụ được thiết kế cho hiệu quả, xây dựng với tâm trí hàng ngày của câu lạc bộ. Ứng dụng là cánh cổng của bạn đến một lĩnh vực mới của niềm vui golfing.

All Videos

All Videos

All Videos
Tìm kiếm video...
Tất cả danh mục
Tất cả danh mục
People & Blogs
Golf Caddies English

Golf Caddies English

02:05
Phát video
Video Tính Năng Của Golf Caddies - Tiếng Việt  -  Golf Caddies Features Video - Vietnamese

Video Tính Năng Của Golf Caddies - Tiếng Việt - Golf Caddies Features Video - Vietnamese

02:05
Phát video
bottom of page